POKLON KORPE SA ŠAMPANJCEM

Poklon korpe sa šampanjcem

Poklon korpe sa šampanjcem su pokloni za ljubitelje šampanjca. U osnovi kategorija pokloni sa šampanjcem je namenjena lepšem polu, i uglavnom sadrži šampanjac kao poklon za ženu. Naravno postoji i nekoliko muških poklona sa šampancem, za slučaj da imate nekog muškog ljubitelja penušavih vina.
Šampanjac za poklon u našem asortimanu, su korpe sa šampanjcem, setovi sa šampanjcem i poklon gajbice sa šampanjcem, Pokloni iz ove kategorije obavezno sadže penušavo vino ili šampanjac. Pokloni sa penušavim vinima iz ove kategorije sadrže male, standardne i magnum šampanjce. Predivnih aranžmana i bogatog sadržaja ovi pokloni predstavljaju uvek poseban poklon za lepši pol. Ako želite da podelite nezaboravne trenutke sa voljenom osobom, poklonite joj poklon sa šampanjcem.

Šampanjac

Šampanjac je penušavo vino koje se pravi od groždja koje prolazi poseban tretman kako bi se postigao najbolji mogući ukus i penušavost. Penušavo svojstvo ovih vina potiče od njihovog sadržaja ugljen dioksida i može biti rezultat prirodne fermentacije ili putem jednostavnog ubrizgavanja  ugljen dioksida u nekim jeftinijim vrstama penušavih vina. Pije se u retkim i izuzetnim situacijama kao što su venčanja, rodjendani i proslave. Šampanjac je prestižno aristokratsko piće namenjeno bogatim pojedincima. Najpoznatiji brendovi šampanjca potiču iz Francuske. U našoj ponudi možete pronaći najpoznatije šampanjce kao što su Dom Perignon i Moet & Chandon.

Šampanjac kao poklon

Šampanjac je luksuzno žensko piće idealno kao poklon za žene. Možete ga pokloniti u svakoj prilici. Po potrebi može da bude, uz dve čaše, romantičan poklon devojci ili uz plišanog medu kao poklon za zaljubljene sa šampanjcem. Prelep poklon za devojku je Ferrero buket sa šampanjcem i plišanim medom, ili elegantna korpa sa Moetom i slatkišima. Elegantan poklon za ženu je poklon gajbica sa penušavim vinom i čokoladom. Luksuzan poklon sa šampanjcem je korpa sa Moet šampanjcom sa plišanom igračkom ili kutijom za nakit. Kraljevski poklon za ženu, je poklon korpa sa čuvenim Dom Perignon šampanjcem.
Penušavost i glamur kojima odišu pokloni sa šampanjcem, daju Vam sigurnost da ne možete pogrešiti.

Predlozi za poklone sa šampanjcem

Pokloni sa šampanjcem ne moraju uvek da budu veliki pokloni. Postoje mali pokloni pažnje, koji u svom sastavu imaju i šampanjac. Idealni su kao mali poklon za devojku ili mali ljubavni poklon. U svom sastavu imaju malo penušavo vino i neku malu sitnicu. Naš predlog za mali poklon sa penušavim vinom je set Lila ili korpa Trio Chenet Mini.
Ako tražite poklončić za drugaricu ili mali znak pažnje za koleginicu, predlažemo Vam da pogledate poklon set Privezak ili set Pink. Kao poklon za ženu sa šampanjcem, naš predlog je poklon korpa Chenet Peach. Kao dobar izbor za mali poklon za mamu je set sa šampanjcem Ogledalce. Predlog poklona za ljubitelje Prosecca je set Rapsodija 2.

Luksuzni poklon sa šampanjcem

Potreban Vam je luksuzan poklon ljubavi za devojku? Idealan poklon sa šampanjcem za tu priliku je Ferrero buket Moet. Naš predlog za luksuzan poklon sa penušavim vinom devojci je korpa Exclusive
Ako ste u potrazi za luksuznim ženskim poklonom za rodjendan, pogledajte našu najprodavaniju lukuznu poklon korpu sa šampanjcem Moet. Kao idealan ekskluzivan poklon za godišnjicu naš predlog je korpa Moet Lady.
Ako tražite ekskluzivan VIP poklon sa šampanjcem za jubilarni rodjendan ili važnu godišnjicu izbor je samo jedan, jedinstvena poklon korpa sa Dom Perignon šampanjcem.
Naše poklon korpe sa šampanjcem su originalan poklon za žene i devojke. Bez obzira da li je u pitanju, poklon sa malim šampanjcem, ili jedinstven poklon sa ekskluzivnim šampanjcem, ne možete pogrešiti. Svaki od ovih poklona šalje jasnu poruku, glamura i stila.

Ako ne uspevate da pronadjete Vašu idealnu korpu sa šampanjcem, predlažemo Vam da nas kontaktirate, i da zajedno kreiramo Vaš savršen poklon sa penušavim vinom.

Obavezno napišite adekvatnu poruku uz poklon

Kada ste izabrali Vaš idealan poklon sa šampanjcem, obavezno dodajte personalizovanu karticu kako biste poklon učinili posebnim. Svaki poklon uz odgovarajuću ličnu poruku ostavlja mnogo jači utisak. Ne budite lenji, smislite poruku koja će ostaviti pravi utisak. Prosledite nam poruku i mi ćemo uraditi sve ostalo. Da bi iznenadjenje bilo kompletno, preporučujemo Vam opciju lična dostava poklona.

Dostava poklona

Sve proizvode iz kategorije poklon korpe sa šampanjcem, možete kupiti i platiti online ili doći u naš gift shop da sami, uživo izaberete Vaš idealan poklon sa šampanjcem. Osim ličnog preuzimanja poklona u našoj prodavnici poklona u prilici smo da Vam ponudimo sledeće vrste dostave poklona.
(Ako Vam je važno da se poklon za koji ste se odlučili dostavi odredjenog dana ili u odredjeno vreme, naša preporuka je da OBAVEZNO izaberete opciju lična dostava poklona.)

Lična dostava poklona

U ovoj vrsti dostave poklona Vi odredjujete datum i vreme isporuke poklona. Dostavu poklona vrše naši dostavljači u vreme koje Vi odredite. Neposredno po uručenju poklona dobijate mail o izvršenoj isporuci. Dostava poklona se odnosi samo na uže područje grada Beograda.

Isporuka kurirskim službama:

Ova opcija dostave je klasičnim kurirskim službama. One pokrivaju grad Beograd i celu teritoriju Republike Srbije, ali kod njih na žalost se ne može garantovati dan i vreme isporuke. Dostava preko kurirskih službi se ne vrši vikendom. Kod ovog načina dostave, mi predajemo pošiljku, posle uplate, kurirskim službama i sve informacije o dostavi možete dobiti od kurirske službe uz pomoć broja za praćenje.
KURIRSKE SLUŽBE NE GARANTUJU DAN I VREME ISPORUKE.
Posle predaje pošiljke kurirskoj službi mi više nemamo kontrolu nad istom.

Gift basket with champagne

Champagne gift baskets are gifts for champagne lovers. Basically, the champagne gifts category is intended for the fairer sex, and mostly contains champagne as a gift for a woman. Of course there are also a few champagne gifts for men, just in case you have a male sparkling wine lover.
Champagne for gifts in our range are champagne baskets, champagne sets and champagne gift boxes. Gifts from this category must contain sparkling wine or champagne. Sparkling wine gifts in this category include small, standard and magnum champagnes. With beautiful arrangements and rich content, these gifts are always a special gift for the fairer sex. If you want to share unforgettable moments with a loved one, give them a gift of champagne.

Champagne as a gift

Champagne is a luxurious feminine drink ideal as a gift for women. You can give it as a gift on any occasion. If necessary, it can be, with two glasses, a romantic gift for a girlfriend or with a teddy bear as a gift for lovers with champagne. A beautiful gift for a girl is a Ferrero bouquet with champagne and plush honey, or an elegant basket with Moët and sweets. An elegant gift for a woman is a gift box with sparkling wine and chocolate. A luxury champagne gift is a Moët champagne basket with a plush toy or jewelry box. A royal gift for a woman is a gift basket with the famous Dom Perignon champagne.
The effervescence and glamor of champagne gifts give you the assurance that you can’t go wrong.

Champagne gift ideas

Champagne gifts don’t always have to be big gifts. There are small gifts of attention, which also include champagne. They are ideal as a small gift for a girlfriend or a small love gift. In their composition, they have a little sparkling wine and some small trifle. Our suggestion for a small gift with sparkling wine is the Lila set or the Trio Chenet Mini basket.
If you are looking for a gift for a friend or a small sign of attention for a colleague, we suggest you look at the Pendant gift set or the Pink set. As a gift for a woman with champagne, our suggestion is the Chenet Peach gift basket. A good choice for a small gift for mom is the Ogledalce champagne set. A gift suggestion for Prosecco lovers is the Rhapsody 2 set.

A luxury gift with champagne

Do you need a luxurious gift of love for your girlfriend? The ideal champagne gift for the occasion is the Ferrero Moët bouquet. Our suggestion for a luxurious sparkling wine gift for a girlfriend is the Exclusive basket
If you’re looking for a luxury birthday gift for women, check out our best-selling luxury Moet Champagne Gift Basket. As an ideal exclusive anniversary gift, we suggest the Moet Lady basket.
If you are looking for an exclusive VIP gift with champagne for a jubilee birthday or an important anniversary, there is only one choice, a unique gift basket with Dom Perignon champagne.
Our champagne gift baskets are an original gift for women and girls. Whether it’s a small champagne gift, or a unique gift with exclusive champagne, you can’t go wrong. Each of these gifts sends a clear message of glamor and style.

If you can’t find your ideal champagne basket, we suggest you contact us, and together we can create your perfect gift with sparkling wine.

Be sure to write an appropriate message with the gift

Once you’ve chosen your ideal champagne gift, be sure to add a personalized card to make the gift extra special. Each gift with a suitable personal message leaves a much stronger impression. Don’t be lazy, come up with a message that will make the right impression. Send us a message and we’ll do the rest. In order for the surprise to be complete, we recommend the option of personal gift delivery.

Gift delivery

You can buy and pay for all our gifts from the category  gift basket with champagne online or come to our gift shop to choose your ideal gift yourself. In addition to the personal collection of gifts in our gift shop, we are able to offer you the following types of gift delivery.
(If it is important to you that the gift that you have decided to be delivered on a certain day or at a certain time, our recommendation is that you MUST select the personal gift delivery option.)

Personal gift delivery

Delivery by courirer services

Vrh stranice