POKLON KORPE SA VINOM

Poklon korpe sa vinom

Poklon korpe sa vinom su pokloni za ljubitelja vina. Vino kao poklon ima poseban značaj. Poklanjajući kvalitetna vina za poklon, Vi ustvari poklanjate onaj osećaj uživanja, kada se prvo otvori poklon, pogleda etiketa na boci, sipa vino u čašu i utisak prvog gutljaja. Bez obzira da li nosite vino kao poklon prijateljima ili idete na neki svečani dogadjaj, ne možete pogrešiti ako ponesete vino na poklon. Svi znamo staru izjavu:
“Nema bolje izjave ljubavi, prijateljstva, zahvalnosti ili sreće od one koja je praćena bocom dobrog vina. Vino nas krepi i daje nam snagu da dobro vino za poklon volimo i maštamo.”

Asortiman poklona sa vinom

U našoj online prodavnici poklona, možete pronaći veliki izbor poklona sa vinom. Poklon korpe sa vinom, setovi sa vinom, gajbice sa vinom, pokloni za slavu sa vinom, kutije za vino, vinski setovi, su mali deo našeg izbora vina  za poklon. Ako ne uspevate da pronadjete Vaš savršen poklon sa vinom, slobodno nas kontaktirajte, da zajedno kreiramo Vaš idealan poklon sa vinom,

Predlozi za poklone sa vinom

Pokloniti vino za rodjendan, je odličan izbor. Vino u poklon paketu (kutija za vino i kvalitetno vino), u predivnom aranžmanu, predstavljaja odličan rodjendanski poklon sa vinom. Vino kao poklon za godišnjicu, je dobar odgovor, šta da poklonim za godišnjicu. Naš predlog je korpa sa kvalitetnim vinom i slatkišima.
Dobro vino kao pokon možete odneti na slavu. Još ako je vino spakovanao sa kafom i slatkišima, u prekrasnu korpu od pruća, ostaćete zapamćeni po Vašem poklonu.
Poklon korpa, sa nekim ženskim slatkim vinom i slatkišima, predstavlja idealan poklon sa vinom za drugaricu. Korpa sa vinom, ramom za slike i čokoladama je, poklon sa vinom za devojku. Prelepa poklon korpa sa najboljim vinom, nakitom i bombonjerama je luksuzni poklon sa vinom za ženu. Kada tražite odgovor na pitanje, koje vino pokloniti ženi, najbolji odgovor je vino u korpi, sa gomilom drugih poklona.

Poklon set sa vinom, vinskim setom, čestitkom i slatkišem, je pravi poklon sa vinom drugu. Predlog za poklon dečku sa vinom, je poklon gajbica sa muškim vinom i odabranim čokoladama. Vino za muškarca, u poklon korpi sa muškim slatkišima, je odgovor na pitanje, koje vino pokloniti muškarcu.

Poklon set od kutije za vino, kvalitetnog vina i nekoliko ferrrero kugli je pravi poklon sa vinom za prijatelje. Poklon korpa sa odličnim domaćim vinom i etno suvenirima je idealan poslovni poklon sa vinom.

Kako izabrati vino za poklon

Da bi izabrali pravi poklon za ljubitelje vina, morate obratiti pažnju na nekoliko stvari.Vino kao poklon mora prvo da zadovolji vizuelni deo. Flaša od vina, mora da bude elegantna a etiketa na njoj mora da bude lepog dizajna. Kod naših poklona sa vinima ne možete pogrešiti jer svaka korpa sa vinom ili poklon set sa vinom, je prelepo dizajnirana i ostavlja nezaboravan utisak.
Da bi utisak bio kompletan poklon vino mora da odgovara ukusu osobe kojem ga poklanjate. Prvo morate da razmislite da li je to crveno vino, belo ili možda rose. Zapitajte se da li možda vole vina iz odredjene regije. Sledeće pitanje je: da li vole slatka ili opora vina, jaka sa velikim procentom alkohola ili blaža sa manjim procentom. Znači prvo dobro razmislite o vašim prijateljima, odgovorite na predhodna pitanja pa onda izaberite Vaš poklon sa vinom.

Ako ste dobro razmislili o svemu ovom, predlažemo Vam da sada pogletate našu kategoriju poklon korpe sa vinom i sigurni smo da će te naći vinski poklon koji Vam odgovara.

Dostava poklona

Sve proizvode iz kategorije pokloni sa vinom, možete kupiti i platiti online ili doći u naš gift shop sami, uživo izaberete Vaš idealan poklon sa vinom. Osim ličnog preuzimanja poklona u našoj prodavnici poklona u prilici smo da Vam ponudimo sledeće vrste dostave poklona.
(Ako Vam je važno da se poklon za koji ste se odlučili dostavi odredjenog dana ili u odredjeno vreme, naša preporuka je da OBAVEZNO izaberete opciju lična dostava poklona.)

Lična dostava poklona

U ovoj vrsti dostave poklona Vi odredjujete datum i vreme isporuke poklona. Dostavu poklona vrše naši dostavljači u vreme (od 09-20) koje Vi odredite. Neposredno po uručenju poklona dobijate mail o izvršenoj isporuci. Dostava poklona se odnosi samo na uže područje grada Beograda.

Isporuka kurirskim službama:

Ova opcija dostave je klasičnim kurirskim službama. One pokrivaju grad Beograd i celu teritoriju Republike Srbije, ali kod njih na žalost se ne može garantovati dan i vreme isporuke. Dostava preko kurirskih službi se ne vrši vikendom. Kod ovog načina dostave, mi predajemo pošiljku, posle uplate, kurirskim službama. Sve informacije o dostavi možete dobiti od kurirske službe uz pomoć broja za praćenje.
KURIRSKE SLUŽBE NE GARANTUJU DAN I VREME ISPORUKE.
Posle predaje pošiljke kurirskoj službi mi više nemamo kontrolu nad istom.

Gift basket with wine

Gift baskets with wine are gifts for wine lovers. Wine as a gift has a special significance. By giving quality wines as a gift, you are actually giving away that feeling of enjoyment, when you first open the gift, look at the label on the bottle, pour the wine into the glass and experience the first sip. Whether you’re bringing wine as a gift to friends or going to a festive event, you can’t go wrong with a gift of wine. We all know the old saying:
“There is no better expression of love, friendship, gratitude or happiness than the one accompanied by a bottle of good wine. Wine strengthens us and gives us the strength to love and dream of good wine as a gift.”

Assortment of gifts with wine

In our online gift shop, you can find a large selection of wine gifts. Wine gift baskets, wine sets, wine celebration gifts, wine boxes, wine sets are just a small part of our selection of wine gifts. If you are unable to find your perfect gift with wine, feel free to contact us, so that we can create your ideal gift with wine together.

Gift with wine suggestions

Giving wine as a gift for a birthday is an excellent choice. Wine in a gift package (wine box and quality wine), in a beautiful arrangement, represents an excellent birthday gift with wine. Wine as a gift for an anniversary is a good answer, what should I give for an anniversary? Our suggestion is a basket with quality wine and sweets.
A gift basket, with some feminine sweet wine and sweets, is an ideal wine gift for a female friend. A basket with wine, a picture frame and chocolates is a wine gift for a girl. A beautiful gift basket with the best wine, jewelry and bonbons is a luxury wine gift for women. When you are looking for an answer to the question, what wine to give a woman, the best answer is wine in a basket, with a bunch of other gifts.

A gift set with wine, a wine set, a card and a sweet, is a real gift with wine. A proposal for a gift for a boyfriend with wine is a gift box with men’s wine and selected chocolates. Wine for a man, in a gift basket with men’s sweets, is the answer to the question, what wine to give a man.

A gift set of a wine box, quality wine and a few ferrero balls is a real wine gift for friends. A gift basket with excellent local wine and ethnic souvenirs is an ideal business gift with wine.

Gift delivery

You can buy and pay for all our gifts from the category gifts with wine online or come to our gift shop to choose your ideal gift for a man yourself. In addition to the personal collection of gifts in our gift shop, we are able to offer you the following types of gift delivery.
(If it is important to you that the gift that you have decided to be delivered on a certain day or at a certain time, our recommendation is that you MUST choose the personal gift delivery option.)

Personal gift delivery

Delivery by courirer services