Korporativni pokloni

Korporativni poslovni pokloni

U današnje vreme korporativni pokloni postali su neizostavni deo poslovne strategije. Poklanjaju se u toku cele godine a ne kao nekad samo za praznike i na kraju godine. Istraživanja su pokazala da su najbolji poslovni pokloni, pokloni koji sadrže pića i čokolade.

Poklon Korpe Portobello se bavi kreacijom i pravljenjem, autentičnih tematskih poslovnih poklona. Korporativne poklon korpe i korporativni poklon setovi, iz našeg asortimana, ostavljaju snažan utisak na svakoga. Poslovni pokloni našeg brenda, grade dobre poslovne odnose i drže Vas u samom vrhu biznisa. Naše poslovne poklon korpe poslovni poklon setovi čine pažljivo odabrani proizvodi, vrhunsko pakovanje, aranžiranje i dekoracija. Postoji mogućnost brendiranja i personalizacije, i kao takvi  predstavljaju savršen originalan korporativni brendirani poklon. Najbolji način za brendiranje Vašeg proizvoda je ukrasna saten traka sa logom Vaše firme.

Asortiman korporativnih poklona

U nastavku Vam prezentujemo kako izgledaju korporativni pokloni, Portobello Poklon Korpi. Proizvode koje vidite, možemo obogatiti proizvodima brendiranim po Vasoj želji. Predlažemo da pogledate naš predloženi asortiman i sigurni smo da ćete dobiti ideje za korporativni poklon Vaše firme. Možemo Vam ponuditi brendiranje čokolada, ukrasnih satenskih traka, kao i drugih proizvoda u skladu sa Vašim zahtevima. Ako želite, možemo dizajnirati poklon za firmu obogaćen proizvodima koje ste sami brendirali. Ponosni smo našom linijom etno poslovni pokloni iz Srbije.

Korporativni poslovni poklon setovi

Korporativne poslovne poklon korpe , korporativne gajbice

Etno poslovni pokloni iz Srbije

Korporativni pokloni za Novu godinu

Kada su u pitanju korporativni novogodišnji pokloni, predlažemo Vam da pogledate našu ponudu novogodišnjih poklona, i da tamo pronadjete predlog za korporativni poklon. Slobodno nas kontaktirajte i prilagodićemo željeni poklon za Novu godinu Vašim željama.

Kreiraćemo zajedno Vaš poslovni poklon

Bez obzira da li tražite poklon za firmu, poklon za poslovne partnere, poklon za klijente ili poklon za zaposlene, jedinstvenost i kreativnost dizajna, pozicionirali su naše korporativne korpe i poslovne setove u neizostavan korporativni poklon brojnih internacionalnih i domaćih kompanija. Od 2002. godine, kada je počeo sa dizajnom poklona, tim Portobello Poklon Korpi je postao sinonim za kreaciju prepoznatljivih korporativni pokloni u korpama.

Pružamo mogućnost brendiranja određenih proizvoda, koji će biti deo poslovnih poklona ili prilagođavanja ambalaže vizuelnom identitetu kompanije. Mogućnosti su velike, a naš kreativni tim je na raspolaganju za specifične zelje klijenata. Bilo da želite da upotpunite važan događaj, ukažete poštovanje poslovnom partneru ili iskažete zahvalnost zaposlenima, naši  poslovni poklon setovi i korporativne korpe  pružaju širok spektar mogućnosti.

Poverenje koje nam ukazuju kompanije koje uspešno posluju na teritoriji Srbije i regiona, višegodišnjom saradnjom, su dokaz da je Portobello tim u potpunosti posvećen klijentima i njihovim zahtevima za poslovne poklone. Sigurni smo da zajedno možemo pronaći Vaš savršen poklon poslovnom partneru

Postoji mogućnost da donesete Vaše već brendirane proizvode, a mi ćemo se potruditi da ih aranžiramo na najbolji mogući način. Javite nam se kako bismo kreirali ponudu specijalno po Vašim potrebama.

Za sva pitanja vezana za korporativni pokloni, možete doći u naš gift shop da uz našu pomoć probate da napravite Vaš idealan poklon za firmu. Ako niste u mogućnosti da lično dodjete, možete nas kontaktirati na sledeće načine: Telefonom na broj 011/2145-571 ili na 065 426 04 36 a može i preko viber-a ili whats up-a. Pisanim putem nas kontaktirajte na mail portobello.ybc.nbg@gmail.com

Corporate business gifts

Nowadays, corporate gifts have become an indispensable part of business strategy. They are given as gifts throughout the year and not, as in the past, only for holidays and at the end of the year. Research has shown that the best business gifts are gifts that contain drinks and chocolates.

Gift Basket Portobello is engaged in the creation and making of authentic thematic business gifts. Corporate gift baskets and corporate gift sets, from our assortment, leave a strong impression on everyone. Business gifts, from our brand, build business relationships and keep you at the very top of the business. Our business gift baskets and business gift sets consist of carefully selected products, superior packaging, arrangement and decoration. There is the possibility of branding and personalization, and as such they represent the perfect original corporate branded gift. The best way to brand your product is a decorative satin ribbon with your company logo.

Assortment of corporate gifts

Below we present to you what corporate gifts look like, Portobello Gift Baskets. We can enrich the products you see with branded products according to your wishes. Take a look at our proposed range and we are sure that you will get ideas for your company’s corporate gift. We can offer you branding of chocolates, decorative satin ribbons, as well as other products according to your requirements. If you wish, we can design a company gift enriched with products that you have branded yourself. We are proud of our line of ethnic business gifts from Serbia.

We will create your business gift together

Regardless of whether you are looking for a gift for the company, a gift for business partners, a gift for clients or a gift for employees, the uniqueness and creativity of the design have positioned our corporate baskets and business sets as an indispensable corporate gift for numerous international and domestic companies. Since 2002, when it started designing gifts, the Portobello Gift Baskets team has become synonymous with the creation of distinctive corporate gifts in baskets.

We offer the possibility of branding certain products, which will be part of business gifts or adapting the packaging to the visual identity of the company. The possibilities are great, and our creative team is available for the specific wishes of clients. Whether you want to complete an important event, show respect to a business partner or express gratitude to employees, our business gift sets and corporate baskets offer a wide range of possibilities.

The trust shown to us by companies that successfully operate on the territory of Serbia and the region, through many years of cooperation, are proof that the Portobello team is fully committed to clients and their requirements for business gifts. We are sure that together we can find your perfect gift for a business partner

Contact us

There is a possibility to bring your already branded products, and we will do our best to arrange them in the best possible way. Contact us so we can create an offer specifically for your needs.

For all questions related to corporate gifts, you can come to our gift shop  to try to make your ideal gift for the company with our help. If you are unable to come in person, you can contact us in the following ways: By phone at 011/2145-571 or at 065 426 0436, or via viber or whats up. Contact us in writing at portobello.ybc.nbg@gmail.com

Neki od naših klijenata: