Pokloni do 20000 din

Pokloni sa stilom za važne trenutke. Originalni pokloni za rodjendan, za godišnjicu ili za važne poslovne partnere. Jedinstveni pokloni za sve prilike sa rasponom cene od 10000 do 20000 din, na jednom mestu. Ovde možete pronaći poklon zahvalnosti ili odgovor na pitanje šta pokloniti doktoru.

Pokloni do 20000 din

Pokloni do 20000 din su pokloni za rodjendan, godišnjicu, pokloni za dečka, devojku, pokloni zahvalnosti, pokloni za doktora, poslovni pokloni i svi ostali pokloni sa rasponom cene od 10000-20000 dinara. To su značajni pokloni za osobe do kojih Vam je jako stalo. U ovoj grupi možete pronaći poklon zahvanosti, poklon za doktora, poklon za poslovnog prijatelja, ljubavni poklon, i niz drugih poklona.
Naši pokloni iz ove kategorije su, jedinstvene poklon korpe, elegantni poklon setovi, i originalne poklon gajbice. Lepi pokloni, koji svojim bogatim sadržejem i prelepim aranžmanom ostavljaju jak utisak.

Naši predlozi za poklone

Kao super poklon za devojku, naš predlog je lukuzna poklon gajbica sa ogledalcem, manikir setom vinom i slatkišima.  Luksuzan Ferrero buket sa Moetom je zaista moćan poklon za devojku. Korpa sa čuvenim likerom Baileys je izuzetan poklon za damu. Predlog za izuzetan poklon ženi je korpa sa aromatizovanim džinom, kutijom za nakit, ogrlicom, minjušama, čokoladnom ružom i slatkišima.

Luksuzni poklon set sa vrhunskim viskijem, pljoskom cigarilosima i slatkišima je naš predlog za skupi poklon za dečka. Elegantna poklon gajbica sa odličnom rakijom, čokanjčićima i slatkišima je predlog za poklon tati.
Ako tražite originalan poklon za doktore, naša preporuka je elegantna poklon korpa sa viskijem kožnim kaišem i slatkišima. Poklon set sa viskijem, pljoskom upaljačem i cigaram, je pravi odgovor na pitanje šta kupiti doktoru za poklon. Kada želite da se zahvalite grupi ljudi koja Vam je pomogla naš predlog za poklon zahvalnosti je, jedinstvena poklon korpa sa  obiljem slatkiša, kafe i sokova.

Predlozi poslovnih poklona

Idealan poklon za važnog poslovnog prijatelja, je kožni rokovnik sa olovkom sa grbom Srbije. Poslovni poklon set sa kaišem, novčanikom i vinom je pravi poredlog za poklon poslovnom prijatelju.
Birajući neki poklon iz ove kategorije, budite sigurni da će primaocu biti jasan njegov značaj. Svi pokloni iz ove kategorije, su idealan poklon za važne godišnjice, jubilarne rodjendane i bitne ljude u Vašem životu. Na ovakve savršene poklone, niko ne može da ostane ravnodušan.
Savetujemo Vas da polako pogledate sliku i sastav svakog našeg poklona iz ove grupe. Sigurni smo da se medju proizvodima ove kategorije nalazi i Vaš traženi poklon.

Dostava poklona

Sve proizvode iz kategorije pokloni do 20000 din, možete kupiti i platiti online ili doći u naš gift shop da sami, uživo izaberete Vaš idealan poklon. Osim ličnog preuzimanja poklona u našoj prodavnici poklona u prilici smo da Vam ponudimo sledeće vrste dostave poklona.
(Ako Vam je važno da se poklon za koji ste se odlučili dostavi odredjenog dana ili u odredjeno vreme, naša preporuka je da OBAVEZNO izaberete opciju lična dostava poklona.)

Lična dostava poklona

U ovoj vrsti dostave poklona Vi odredjujete datum i vreme isporuke poklona. Dostavu poklona vrše naši dostavljači u vreme od 09-20) koje Vi odredite. Neposredno po uručenju poklona dobijate mail o izvršenoj isporuci. Dostava poklona se odnosi samo na uže područje grada Beograda.

Isporuka kurirskim službama:

Ova opcija dostave je klasičnim kurirskim službama. One pokrivaju grad Beograd i celu teritoriju Republike Srbije, ali kod njih na žalost se ne može garantovati dan i vreme isporuke. Dostava preko kurirskih službi se ne vrši vikendom. Kod ovog načina dostave, mi predajemo pošiljku, posle uplate, kurirskim službama i sve informacije o dostavi možete dobiti od kurirske službe uz pomoć broja za praćenje.
KURIRSKE SLUŽBE NE GARANTUJU DAN I VREME ISPORUKE.
Posle predaje pošiljke kurirskoj službi mi više nemamo kontrolu nad istom.

Gifts up to 20,000 dinars

are gifts for birthdays, anniversaries, gifts for boyfriends, girlfriends, gratitude gifts, gifts for doctors, business gifts and all other gifts with a price range of 10,000-20,000 dinars. These are meaningful gifts for people you care about. In this group you can find a gift of appreciation, a gift for a doctor, a gift for a business friend, a love gift, and a number of other gifts.
Our gifts from this category are unique gift baskets, elegant gift sets, and original gift boxes. Beautiful gifts, which leave a strong impression with their rich content and beautiful arrangement.

Our gift suggestions

As a great gift for a girl, our suggestion is a luxurious gift box with a mirror, manicure set, wine and sweets. A luxurious Ferrero bouquet with Moët is a really powerful gift for a girl. A basket with the famous Baileys liqueur is an exceptional gift for a lady. A proposal for an exceptional gift for a woman is a basket with flavored gin, a jewelry box, a necklace, charms, a chocolate rose and sweets.
A luxury gift set with premium whiskey, a flask of cigarillos and sweets is our suggestion for an expensive gift for a boyfriend. An elegant gift box with excellent brandy and sweets is a suggestion for a gift to dad.

If you are looking for an original gift for doctors, our recommendation is an elegant gift basket with a whiskey leather belt and sweets. A gift set with whiskey, a flask lighter and a cigar. is the right answer to the question of what to buy a doctor as a gift. When you want to thank a group of people who helped you, our suggestion for a thank you gift is a unique gift basket with plenty of sweets, coffee and juices.
When choosing a gift from this category, be sure that the recipient will understand its importance. All gifts from this category are ideal gifts for important anniversaries, jubilee birthdays and important people in your life. Nobody can remain indifferent to such perfect gifts.

We advise you to slowly look at the picture and composition of each of our gifts from this group. We are sure that among the products of this category there is also the gift you are looking for.

Gift delivery

You can buy and pay for all our gifts from the category gifts up to 20,000 dinars or come to our gift shop to choose your ideal gift for a man yourself. In addition to the personal collection of gifts in our gift shop, we are able to offer you the following types of gift delivery.
(If it is important to you that the gift that you have decided to be delivered on a certain day or at a certain time. Our recommendation is that you MUST choose the personal gift delivery option.)

Personal gift delivery

Delivery by courirer services