Posted on Leave a comment

Poslovni pokloni

Korporativni pokloni

ZBOG ČEGA SU POSLOVNI POKLONI VAŽNI U MODERNOM SVETU?

Da li su poslovni pokloni trošak ili predstavljaju važan segment u poslovanju jedne kompanije? Uspešno poslovanje se u današnje vreme u velikoj meri zasniva na partnerskom odnosu, koji je važno graditi vremenom. Kompanije posvećuju pažnju, ne samo klijentima, već i svojim zaposlenima, kojima žele da iskažu zahvalnost za trud koji zaposleni ulažu u svoj posao. Praznici kao što su Nova godina, Međunarodni dan žena ili drugi važni datumi i godišnjice su idealna prilika za to, pa kompanije u sve većoj meri tokom ovih perioda pripremaju korporativne poklone.

Continue reading Poslovni pokloni