Pokloni za Novu godinu

Potreban Vam je poklon za Novu godinu? Naši novogodišnji pokloni su pokloni koje bi svako voleo da dobije. Ovde možete pronaći mali novogodišnji poklon, originalan poklon za Novu godinu i luksuzan novogodišnji poklon. Pronadjite Vaše ideje za poklon za Novu godinu.

Pokloni za Novu godinu

Pokloni za Novu godinu su pokloni koje poklanjamo povodom dočeka Nove godine. Originalni novogodišnji pokloni iz našeg asortimana su novogodišnje poklon korpe, poklon setovi za novu godinu i novogodišnje poklon gajbice. Naši jedinstveni pokloni za praznike, su kreirani na jedan potpuno nov način i razlikuju se od standardnih poklona. Svojim izgledom, lepotom i sastavom predstavljaju revoluciju u poklonima za Novu godinu.

Novogodišnji pokloni

Bliži se Nova godina i vreme je da se izabere novogodišnji poklon. Jedno od glavnih pitanja je šta pokloniti za Novu godinu, dragim osobama. Pokloni za Novu godinu trebaju da budu originalani, upečatljivi i u skladu sa osobom kojoj se kupuje. Uvek možete da odete u tržni centar da kupite komad garderobe ili nešto slično. Ali da li će ti novogodišnji pokloni pokazati Vašu ljubav i pažnju na adekvatan način. Umesto da jurite po prodavnicama i tražte idealan novogodišnji poklon. naš predlog je, da sedeći iz fotelje, pronadjete ideje za poklon za Novu godinu. Naša prodavnica novogodišnjih poklona online, će Vam omogućiti da pronadjete odgovor na pitanje.  šta kupiti za poklon za Novu godinu.
Kada su u pitanju pokloni za praznike, najvažnije je da, onima kojima ih darujete, pokažete da ste mislili baš na njih. Razmislite i prisetite se šta oni vole, imaju li specifične zahteve, navike i svakodnevne rutine. Pre nego što počnete da tražite novogodišnji poklon paket. Prvo stanite i razmislite šta je Vaša draga osoba pričala u poslednje vreme, šta je tražila da kupi ili šta joj se jako dopalo. Uvek se izmedju redova pronadju prave ideje za novogodišnje poklone.

Šta kupiti kao poklon za Novu godinu?

Početkom decembra, počnu da nas muče pitanja, koji je najbolji poklon za Novu godinu, šta pokloniti devojci za Novu godinu, šta kupiti mužu kao novogodišnji poklon, koji je najbolji novogodišnji poklon za dečka. Spisak je dugačak, i kako prolazi vreme nervoza je sve veća. Pokloni za Novu godinu postaju veliki i nepremostiv problem. Probaćemo da Vam damo odgovore na neka od vaših pitanja i pravi predlog za novogodišnji poklon.

Novogodišnji pokloni za žene

Evo nekoliko odgovora i predloga koji su najbolji pokloni za Novu godinu za slabiji pol.
Šta pokloniti ženi za Novu godinu, pravi predlog su novogodišnje poklon korpe sa slatkišima. Poklon set za Novu godinu sa vinom, može biti idealan  novogodišnji poklon za nju. Luksuzna poklon gajbica sa novogodišnjim poklonima i nakitom, je predlog za skup poklon ženi za Novu godinu.

Na pitanje, šta kupiti devojci za Novu godinu, naš predlog za poklon devojci za Novu godinu je novogodišnja korpa sa plišanom igračkom, vinom i novogodišnjim slatkišima. Luksuzan novogodišnji poklon za devojku bi bila  novogodišnja gajbica sa Moetom, nakitom i slatkišima sa motivima Nove godine.

Odgovor na pitanje, koji je idealan poklon mami za Novu godinu su novogodišnji poklon korpe sa likerom i odabranim novogodišnjim slatkišima. Pravi poklon za Novu godinu sestri je novogodišnja poklon korpa, sa dobrim vinom, poklon setom za piće, i odabranim novogodišnjim bombonjerama. Poklon koleginici za Novu godinu, su novogodišnje korpice sa slatkišima i vinom. Setovi za piće ili male kutije za nakit su pravi poklon drugarici za Novu godinu. Novogodišnji poklon za dame su novogodišnje korpe sa vinom, kutijom za čuvanje satova i nakita i slatkišima.

Novogodišnji pokloni za muškarce

Probaćemo da Vam odgovorimo, koji muški pokloni za Novu godinu, da kupite Vašim bliskim muškarcima.

Poklon korpa sa dobrim pićem i novogodišnjim slatkišima je odličan poklon za Novu godinu mužu. Kao luks novogodišnji poklon za supruga predlažemo novogodišnju poklon gajbica sa dobrim vinom cigarama i kožnom galanterijom.

Kao odgovor na pitanje, šta pokloniti za Novu godinu dečku, novogodišnji poklon setovi sa setovima za piće i novogodišnjom dekoracijom  su pravi odgovor. Za luksuzni novogodišnji poklon za dečka, poklon korpa sa viskijem, cigarama i sekačem ili upaljačem u novogodišnjem aranžmanu, je odlična ideja.

Naš predlog za poklon tati za novu godinu, je luksuzna novogodišnja korpa sa rakijom kožnim novčanikom i novogodišnjim slatkišima. Poklon bratu za Novu godinu, je novogodišnji set sa pljoskom za piće i drevnom igrom šah. Ako tražite poklon za novu godinu kolegi, male novogodišnje korpe sa vinom i slatkišima su pravi odgovor.

Novogodišnji pokloni za firme

Sve naše novogodišnje poklon korpe i novogodišnji poklon setovi su idealan poslovni poklon za Novu godinu. Tražite korporativni poklon za Novu godinu?  Možemo u dogovoru sa Vama napraviti adekvatnu, poklon korpu ili novogodišnju poklon gajbicu koja će dostojno reprezentovati Vašu firmu.

Pokloni za praznike

Novogodišnje poklon korpe i setovi za novu godinu i novogodišnje gajbice, su pokloni sa novogodišnjim ukrasima i posebnim proizvodima koji se prave samo za Novu godinu. Specijalnim dekoracijama za novu godinu i proizvodima sa novogodišnjim motivima. Svojim prelepim aranžmanima i bogatim sastavima, pretstavljaju jedinstven poklon za praznik. U našem asortimanu možete pronaći i poklon sa panettone kolačem, pogodan kao poklon za katolički božić.

Dostava poklona

Sve proizvode iz kategorije pokloni za Novu godinu, možete kupiti i platiti online ili doći u naš  gift shop da sami, uživo izaberete Vaš idealan novogodišnji poklon. Osim ličnog preuzimanja poklona u našoj prodavnici poklona u prilici smo da Vam ponudimo sledeće vrste dostave poklona.
(Ako Vam je važno da se poklon za koji ste se odlučili dostavi odredjenog dana ili u odredjeno vreme. Naša preporuka je da OBAVEZNO izaberete opciju lična dostava poklona.)

Lična dostava poklona

U ovoj vrsti dostave poklona Vi odredjujete datum i vreme isporuke poklona. Dostavu poklona vrše naši dostavljači u vreme (od 09-20) koje Vi odredite. Neposredno po uručenju poklona dobijate mail o izvršenoj isporuci. Dostava poklona se odnosi samo na uže područje grada Beograda.

Isporuka kurirskim službama:

Ova opcija dostave je klasičnim kurirskim službama. One pokrivaju grad Beograd i celu teritoriju Republike Srbije, Ali kod njih na žalost se ne može garantovati dan i vreme isporuke. Dostava preko kurirskih službi se ne vrši vikendom. Kod ovog načina dostave, mi predajemo pošiljku, posle uplate, kurirskim službama. Sve informacije o dostavi možete dobiti od kurirske službe uz pomoć broja za praćenje.
KURIRSKE SLUŽBE NE GARANTUJU DAN I VREME ISPORUKE.
Posle predaje pošiljke kurirskoj službi mi više nemamo kontrolu nad istom.

Gifts for the New Year

Do you need a gift for the New Year? Our New Year’s gifts are gifts that everyone would love to receive. Here you can find a small New Year’s gift, an original New Year’s gift and a luxurious New Year’s gift. Find your New Year’s gift ideas.

Gifts for the New Year are gifts that we give on the occasion of the New Year. Original New Year’s gifts from our range are New Year’s gift baskets, New Year’s gift sets and New Year’s gift boxes. Our unique holiday gifts are created in a completely new way and are different from standard gifts. With their appearance, beauty and composition, they represent a revolution in New Year’s gifts.

New Year’s gifts

The New Year is approaching and it’s time to choose a New Year’s gift. One of the main questions is what to give to loved ones for the New Year. Gifts for the New Year should be original, impressive and in accordance with the person to whom they are buying. You can always go to the mall to buy a piece of clothing or something. But will your New Year’s gifts show your love and attention in an adequate way. Instead of running around the stores looking for the ideal New Year’s gift, our suggestion is to find ideas for a New Year’s gift while sitting in your armchair. Our New Year’s gift shop online will allow you to find the answer to the question of what to buy for a New Year’s gift.

When it comes to gifts for the holidays, the most important thing is to show those to whom you are giving them that you really thought of them. Think and remember what they like, do they have specific requirements, habits and daily routines. Before you start looking for a Christmas gift package. First, stop and think about what your loved one has been talking about lately, what they were looking to buy or what they really liked. You can always find the right ideas for New Year’s gifts between the lines.

What to buy as a gift for the New Year?

At the beginning of December, we start to be bothered by questions, what is the best gift for the New Year, what to give to a girlfriend for the New Year, what to buy for her husband as a New Year’s gift, what is the best New Year’s gift for a boyfriend. The list is long, and as time passes, the nervousness is increasing. Gifts for the New Year become a big and insurmountable problem. We will try to give you answers to some of your questions and the right proposal for a New Year’s gift.

New Year’s gifts for women

Here are some answers and suggestions for the best New Year’s gifts for the weaker sex.

What to give a woman for the New Year, the right suggestion is a New Year’s gift basket with sweets. A New Year’s gift set with wine can be an ideal New Year’s gift for her. A luxury gift box with New Year’s gifts and jewelry is a proposal for an expensive New Year’s gift for a woman.

When asked what to buy a girl for the New Year, our suggestion for a gift for a girl for the New Year is a New Year’s basket with a plush toy, wine and New Year’s sweets. A luxurious New Year’s gift for a girl would be a New Year’s box with Moët, jewelry and sweets with New Year motifs.

The answer to the question, what is the ideal gift for mom for the New Year are New Year’s gift sets with liquor and selected New Year’s sweets. The right New Year’s gift for a sister is a New Year’s gift basket, with good wine, a gift set for drinks, and selected New Year’s candies. A gift to a colleague for the New Year is a New Year’s basket with sweets and wine. Drink sets or small jewelry boxes are the right gift for a friend for the New Year. New Year’s gifts for ladies are New Year’s baskets with wine, a box for keeping watches and jewelry and sweets.

New Year’s gifts for men

We will try to answer you, which men’s gifts for the New Year, to buy for your close men.

A gift basket with good drinks and New Year’s sweets is a great New Year’s gift for the husband. As a luxury New Year’s gift for the husband, we suggest a New Year’s gift box with good wine, cigars and leather goods.

In response to the question, what to give a boyfriend for the New Year, New Year’s gift sets with drink sets and New Year’s decorations are the right answer. For a luxurious New Year’s gift for a boyfriend, a gift basket with whiskey, cigars and a cutter or lighter in a New Year’s arrangement is a great idea.

Our proposal for a gift to dad for the New Year is a luxurious New Year’s basket with brandy leather wallet and New Year’s sweets. A gift for a brother for the New Year, is a New Year’s set with a drinking flask and an ancient game of chess. If you are looking for a New Year’s gift for a colleague, small New Year’s baskets with wine and sweets are the right answer.

New Year’s gifts for companies

All our New Year’s gift baskets and New Year’s gift sets are ideal business gifts for the New Year. Looking for a corporate gift for the New Year? In agreement with you, we can make an adequate gift basket or New Year’s gift box that will represent your company.

Gifts for the holidays

New Year’s gift baskets and sets for the New Year and New Year’s boxes are gifts with New Year’s decorations and special products that are made only for the New Year. Special decorations for the New Year and products with New Year motifs. With their beautiful arrangements and rich compositions, they represent a unique gift for the holiday. In our assortment you can also find a gift with panettone cake, suitable as a gift for Catholic Christmas.

Gift delivery

You can buy and pay for all products from the New Year’s gifts category online or come to our gift shop to choose your ideal New Year’s gift yourself. In addition to the personal collection of gifts in our gift shop, we are able to offer you the following types of gift delivery.

(If it is important to you that the gift that you have decided to be delivered on a certain day or at a certain time. Our recommendation is that you MUST choose the personal gift delivery option.)

Personal gift delivery

Delivery by courirer services